Cena
 
Powiadom mnie...

...o najnowszych ogłoszeniach

Eksport Ofert do serwisu ogłoszeniowego

Zamieść ogłoszenia wprost ze swojego systemu...

Ogłoszenia mogą być zamieszczane wprost z Państwa systemów informatycznych.

Powyższą funkcjonalność adresujemy do użytkowników (firm), którzy chcieliby zamieszczać większe ilości ofert (np. agencje nieruchomości i pośrednictwa pracy, komisy samochodowe, itp...), bez potrzeby ich "ręcznego" wpisywania.

Możliwość eksportu swoich ofert może mieć każdy, kto:

 • posiada założone i aktywne konto użytkownika (jako firma) w naszym serwisie,
 • posiada środki ('ludki' - waluta wirtualna) wystarczające do zamieszczenia eksportowanych ofert,
 • zaimplementuje (zawartą w dokumentacji PDF) funkcjonalność w swoim systemie.

 

Jak działa eksport ?..

 1. Użytkownik we własnym systemie wybiera oferty i uruchamia polecenie ich eksportu do naszego serwisu ogłoszeniowego*,
 2. z wybranych powyżej ofert serwis użytkownika tworzy tablicę danych o wymaganej strukturze (będacej tematem niniejszego opracowania),
 3. gotowy zestaw danych wysyłany* jest za pomocą metody POST pod adres https://ogloszenia.infoludek.pl/api/eksport/start/klucz,a7cc4u6ttr5wsdcgfbgbgrr26lkykrr4fwref,
 4. po odebraniu danych i poprawnej autoryzacji klienta - system ogłoszeniowy wykonuje operacje zamieszczenia lub usunięcia kolejnych ofert,
 5. w odpowiedzi odsyłana jest tablica (array()), zawierająca m.in. status wykonania eksportu, wynik wykonania operacji dla każdej z zamieszczonych, usuniętych lub odrzuconych ofert oraz podsumowanie salda (liczby 'ludków') na koncie użytkownika,
 6. oprócz odpowidzi "technicznej" - serwis ogłoszeniowy wysyła również raport wykonania eksportu na adres e-mail klienta.

* - sposób, w jaki użytkownik będzie wykonywał te czynności w swoim systemie określą programiści, wdrażający opisaną funkcjonalność.

Przykłady zamieszczone w niniejszej instrukcji oparte są na języku PHP.

STRUKTURA DANYCH DO EKSPORTU  (Array())

Zestaw (tablica) danych, który zostanie wyeksportowany do naszego serwisu składa się z trzech głownych parametrów:

 1. test   (integer),
 2. klient   (array()),
 3. oferty   (array()).

Znaczenie poszczególnych parametrów i przykłady ich zastosowania zostaną omówione w kolejnych punktach.

Przykładowy zestaw danych do eksportu:

array =>  array (
     test =>  1 ,
     klient =>  array (
          email =>  biuro@moja.firma.xyz ,
          id =>  372852 ,
          hash =>  b6f9fcde954d48a515e9985cb1746c4a
     ) ,
     oferty =>  array (
          0 =>  array (
               nr_oferty =>  FTS/422-02/2014 ,
               akcja =>  add_one ,
               tytul =>  Piękny dom w Kołobrzegu - sprzedam. ,
               tresc =>  Sprzedam duży, piękny dom w Kołobrzegu itd... ,
               kategoria =>  nieruchomosci_sprzedam_domy ,
               kategoria_extra =>  array (
                    nieruchomosci =>  array (
                         powierzchnia =>  87,5 ,
                         pjed =>  m2 ,
                         pietro =>  7 ,
                         ile_pokoi =>  3
                    )
               ) ,
               lokalizacja =>  array (
                    kraj =>  Polska ,
                    wojewodztwo =>  zachodniopomorskie ,
                    miasto =>  Kołobrzeg
               ) ,
               kontakt =>  array (
                    wlacz_nadawca =>  1 ,
                    wlacz_adres =>  0 ,
                    wlacz_telefon =>  1 ,
                    wlacz_email =>  1 ,
                    nadawca =>  Jerzy Kowalski ,
                    telefon =>  914...562 ,
                    email =>  inne.biuro@firmaxy.yzx ,
                    www =>  moja.stronawww.xyz
               ) ,
               cena =>  287500,5 ,
               waluta =>  PLN ,
               zdjecia =>  array (
                    0 =>  http://moja_firma.xyz/images/img23022.jpg ,
                    1 =>  http://moja_firma.xyz/images/img12003.jpg ,
                    2 =>  http://moja_firma.xyz/images/img00333.jpg
               )
          ) ,
          1 =>  array (
               nr_oferty =>  Nr kolejnej oferty... ,
               akcja =>  delete ,
               tytul =>  Kucharza - zatrudnię. ,
               tresc =>  Kucharza do restauracji ... ,
               kategoria =>  praca_szukam_pracownika ,
               itd...itp.. =>  ...
          )
     )
)
 

test

PARAMETR "test"  (integer)

Przykład:

test =>  1
 

Akceptowane wartości: 1 lub 0 (zero).

Ustawienie parametru test => 1 umożliwia wykonanie próbnego eksportu ofert do naszego serwisu ogłoszeniowego.

W tym trybie NIE jest wykonywany "fizyczny" zapis ofert i NIE są pobierane żadne opłaty z konta klienta ("ludki" - waluta wirtualna).
Przeprowadzana jest natomiast symulacja wszystkich operacji np. identyfikacja klienta, kontrola poprawności danych w ofertach, liczbę 'ludków' na koncie klienta, itp...

W odpowiedzi serwis ogłoszeniowy zwraca tablicę (zobacz w sekcji 'DODATEK' - "Potwierdzenie eksportu"), zawierającą m.in:

 • Status wykonania (kod błędu),
 • Listy ofert dodanych, odrzuconych i wyłączonych (oferty odrzucone posiadają krótkie uzasadnienie powodu ich pominięcia),
 • Symulację salda (liczby 'ludków') na koncie użytkownika ((w oparciu o realny stan konta i rezultat eksportu).

Niezależnie od wybranego trybu - po każdym wykonaniu eksportu klient otrzyma wysłany drogą mailową raport, zawierający statusy eksportu poszczególnych ofert i saldo konta.

klient

PARAMETR "klient"  (array())

Wartością parametru klient jest tablica, zawierająca informacje niezbędne do identyfikacji użytkownika w serwisie ogłoszeniowym.

ParametrZnaczenie
email
(string)
Adres e-mail, na który zostanie wysłany raport o stanie eksportu. Jeżeli ten parametr będzie pominięty - użyty zostanie e-mail z konta klienta w serwisie ogłoszeniowym.
id
(integer)
ID Klienta w serwisie ogłoszeniowym.
hash
(string)
Identyfikator (hash)
UWAGA: Aby pobrać ID Klienta i Identyfikator (hash) klient musi posiadać aktywne konto (jako firma) w serwisie ogloszenia.infoludek.pl.

Sposób pobrania ID Klienta i Identyfikatora (hash):

 • zalogować się na swoje konto w serwisie https://ogloszenia.infoludek.pl,
 • kliknąć przycisk "Mój profil" (pasek klienta, w środkowej części strony, pod wyszukiwarką),
 • zaznaczyć i skopiować obie wymagane wartości parametrów: 'ID' i 'hash' (są widoczne w połowie wysokości formularza).

Przykład:

klient =>  array (
     email =>  biuro@moja.firma.xyz ,
     id =>  372852 ,
     hash =>  b6f9fcde954d48a515e9985cb1746c4a
)
 

oferty

PARAMETR "oferty"  (array())

Parametr "oferty" jest tablicą wielowymiarową, zawierającą kolejno indeksowane oferty do eksportu.

Przykład:

oferty =>  array (
     0 =>  array (
          nr_oferty =>  FTS/422-02/2014 ,
          akcja =>  add_one ,
          tytul =>  Piękny dom w Kołobrzegu - sprzedam. ,
          tresc =>  Sprzedam duży, piękny dom w Kołobrzegu itd... ,
          kategoria =>  nieruchomosci_sprzedam_domy ,
          kategoria_extra =>  array (
               nieruchomosci =>  array (
                    powierzchnia =>  87,5 ,
                    pjed =>  m2 ,
                    pietro =>  7 ,
                    ile_pokoi =>  3
               ) ,
               auto_moto =>  array (
                    rodzaj =>  osobowe ,
                    marka =>  Peugeot ,
                    rocznik =>  1997
               )
          ) ,
          lokalizacja =>  array (
               kraj =>  Polska ,
               wojewodztwo =>  zachodniopomorskie ,
               miasto =>  Kołobrzeg
          ) ,
          kontakt =>  array (
               wlacz_nadawca =>  1 ,
               wlacz_adres =>  0 ,
               wlacz_telefon =>  1 ,
               wlacz_email =>  1 ,
               nadawca =>  Jerzy Kowalski ,
               telefon =>  914...562 ,
               email =>  inne.biuro@firmaxy.yzx ,
               www =>  moja.stronawww.xyz
          ) ,
          cena =>  287500,5 ,
          waluta =>  PLN ,
          zdjecia =>  array (
               0 =>  http://moja_firma.xyz/images/img23022.jpg ,
               1 =>  http://moja_firma.xyz/images/img12003.jpg ,
               2 =>  http://moja_firma.xyz/images/img00333.jpg
          )
     ) ,
     1 =>  array (
          nr_oferty =>  Nr kolejnej oferty... ,
          akcja =>  delete ,
          tytul =>  Kucharza - zatrudnię. ,
          tresc =>  Kucharza do restauracji ... ,
          kategoria =>  praca_szukam_pracownika ,
          itd...itp.. =>  ...
     )
)
 

nr_oferty


( wymagane! )

PARAMETR "nr_oferty"  (string)

"Nr oferty" musi zawierać unikatowy identyfikator oferty, nadany w systemie klienta (np.ID oferty w bazie danych lub nr ref.).

Przykład:

nr_oferty =>  FTS/422-02/2014
 

akcja


( wymagane! )

PARAMETR "akcja"  (string)

Akcja - określa sposób zachowania się naszego serwisu w przypadku konfliktu "nr oferty" z już istniejącym ogłoszeniem, pozwala także usunąć (wyłączyć) nieaktualne ogłoszenia.

Dopuszczalne wartości: add_one, add_next, delete

WartośćZnaczenie
add_oneOgłoszenie z takim "nr_oferty" będzie zamieszczone tylko raz. Ponowna próba eksportu tej oferty zostanie odrzucona.
add_nextPozwala ponownie zamieścić ogłoszenie z takim samym "nr_oferty" (lecz nie tego samego dnia).
deletePolecenie usunięcia (wyłączenia) wszystkich aktywnych ogłoszeń klienta z takim "nr_oferty".
Użycie wartości 'delete' wymaga podania jedynie parametru 'nr_oferty', pozostałe parametry oferty można pozostawić niewypełnione, a na koncie użytkownika może być zerowe saldo ludków.

Przykład:

akcja =>  add_one
 

tytul


( wymagane! )

PARAMETR "tytul"  (string)

Tytuł zamieszczonej oferty musi zawierać 'czysty tekst'. Całkowita długość tekstu nie może przekroczyć 50 znaków. Ewentualne tagi html i znaki specjalne zostaną usunięte.

Jeżeli tytuł nadal nie będzie spełniał powyższych warunków - oferta zostanie odrzucona. Powiadomienie o przyczynie odrzucenia będzie zamieszczone w e-mailu, zawierającym raport wykonania eksportu.

Przykład:

tytul =>  Piękny dom w Kołobrzegu - sprzedam.
 

tresc


( wymagane! )

PARAMETR "tresc"  (string)

Treść zamieszczonej oferty musi zawierać 'czysty tekst'. Całkowita długość tekstu nie może przekroczyć 1800 znaków. Ewentualne tagi html i znaki specjalne zostaną usunięte.

Jeżeli treść nadal nie będzie spełniała powyższych warunków - oferta zostanie odrzucona. Powiadomienie o przyczynie odrzucenia będzie zamieszczone w e-mailu, zawierającym raport wykonania eksportu.

Przykład:

tresc =>  Sprzedam duży, piękny dom w Kołobrzegu itd...
 

kategoria


( wymagane! )

PARAMETR "kategoria"  (string)

Kategoria musi zawierać jeden ze zdefiniowanych ciągów tekstowych, znajdujących się sekcji "DODATEK - Wykaz kategorii" .

Błędna wartość parametru kategoria spowoduje odrzucenie oferty!

Przykład:

kategoria =>  nieruchomosci_sprzedam_domy
 

kategoria_extra

PARAMETR "kategoria_extra"  (array())

W przypadku, gdy wartość w kluczu "kategoria" (kategoria główna) rozpoczyna się jednym z poniższych ciągów tekstowych:

 • nieruchomosci_
 • auto_moto_

można dodać dodatkowe parametry, chociaż wypełnienie ich nie jest wymagane.

Objaśnienia tablic, paramtrów i ich dopuszczalnych wartości znajdują się w kolejnych punktach.

Przykład 1: Jeżeli

kategoria =>  nieruchomosci_sprzedam_domy
 

można dodać dodatkowe parametry: kategoria_extra => array (

      nieruchomosci =>  array (
           powierzchnia =>  87,5 ,
           pjed =>  m2 ,
           pietro =>  7 ,
           ile_pokoi =>  3
      )
 
);

Przykład 2: Jeżeli

kategoria =>  praca_szukam_pracownika
 

można dodać dodatkowe parametry: kategoria_extra => array (

      auto_moto =>  array (
           rodzaj =>  osobowe ,
           marka =>  Peugeot ,
           rocznik =>  1997
      )
 
);

nieruchomosci

PARAMETR "kategoria_extra => nieruchomosci"  ( array )

Tablica dodatkowych parametrów dla kategorii głownej "nieruchomosci" (niewymagane):

powierzchnia
(float)
Podać powierzchnię nieruchomości lub pozostawić niewypełnione.
pjed
(string)
Jednostka, w której podano powierzchnię nieruchomości. Pozostawić niewypełnione lub użyć jednej z poniższych opcji: 'm2', 'ha', 'km2', 'ar' .
pietro
(integer)
Podać numer piętra lub pozostawić niewypełnione.
ile_pokoi
(integer)
Podać liczbę pokoi lub pozostawić niewypełnione.

Przykład: kategoria_extra => array (

      nieruchomosci =>  array (
           powierzchnia =>  87,5 ,
           pjed =>  m2 ,
           pietro =>  7 ,
           ile_pokoi =>  3
      )
 
);

auto_moto

PARAMETR "kategoria_extra => auto_moto"  (array())

Tablica dodatkowych parametrów dla kategorii głownej "auto_moto" (niewymagane):

rodzaj
(string)
Pozostawić niewypełnione lub użyć jednej z poniższych opcji: 'osobowe', 'busy / ciężarowe', 'motocykle', 'części' .
marka
(string)
Pozostawić niewypełnione lub podać markę pojazdu np: 'Audi', 'Seat', 'Fiat'...
rocznik
(integer)
Podać rocznik lub pozostawić niewypełnione.

Przykład: kategoria_extra => array (

      auto_moto =>  array (
           rodzaj =>  osobowe ,
           marka =>  Peugeot ,
           rocznik =>  1997
      )
 
);

lokalizacja


( wymagane! )

PARAMETR "lokalizacja"  (array())

Wartością parametru jest tablica, zawierającą dane o lokalizacji (miasto, województwo, kraj) przedmiotu oferty.

Gdy przedmiot oferty dotyczy całego kraju lub całego województwa - można wypełnić tylko jeden z tych parametrów.

Jeżeli jednak oferta dotyczy konkretnej miejscowości - oprócz parametru 'miasto' należy również podać przynajmniej 'wojewodztwo'.

Przed zamieszczeniem oferty nasz serwis sprawdza prawidłowość (istnienie) podanej lokalizacji a powyższy wymóg umożliwia jednoznaczne jej określenie. Często się zdarza, że w kilku województwach można znaleźć miejscowość o tej samej nazwie.

kraj
(string)
Podać nazwę kraju lub pozostawić niewypełnione.
wojewodztwo
(string)
Podać nazwę województwa (regionu), lub pozostawić niewypełnione.
miasto
(string)
Jeżeli podano 'miasto' - parametr 'wojewodztwo' (i/lub kraj) musi być wypełnione.

Przykład:

lokalizacja =>  array (
     kraj =>  Polska ,
     wojewodztwo =>  zachodniopomorskie ,
     miasto =>  Kołobrzeg
)
 

kontakt

PARAMETR "kontakt"  (array())

Parametr jest tablicą, zawierającą dane kontaktowe ogłoszeniodawcy.

Serwis ogłoszeniowy wymaga, aby podany został przynajmniej jeden z parametrów: 'telefon' lub 'email'.

W przypadku braku obu tych parametrów serwis ogłoszeniowy automatycznie włączy i uzupełni parametr 'telefon', pobierając go z danych zawartych w profilu użytkownika.  

wlacz_nadawca
1 (pokaż) lub 0 (ukryj)
Jeżeli parametr=1, tekst zawarty w parametrze nadawca będzie pokazany w ogłoszeniu. Jeżeli włączony lecz nie podano nadawcy, serwis ogłoszeniowy uzupełni ten parametr danymi z profilu użytkownika.
wlacz_adres
1 (pokaż) lub 0 (ukryj)
Jeżeli parametr=1 serwis ogłoszeniowy pobierze dane adresowe z profilu użytkownika.
wlacz_telefon
1 (pokaż) lub 0 (ukryj)
Jeżeli parametr=1, tekst zawarty w parametrze telefon będzie pokazany w ogłoszeniu. Jeżeli włączony lecz nie podano telefonu, serwis ogłoszeniowy pobierze telefon z profilu użytkownika.
wlacz_email
1 (pokaż) lub 0 (ukryj)
Jeżeli parametr=1, tekst zawarty w parametrze email będzie pokazany w ogłoszeniu. Jeżeli włączony lecz nie podano adresu email lub adres będzie zawierał błędy, serwis ogłoszeniowy uzupełni email, pobierając go z profilu użytkownika. Parametr włącza/wyłącza również adres www.
nadawca
(string)
Nazwa firmy lub Imię i nazwisko. Jeżeli podano - zostaną użyte zamiast danych z profilu użytkownika.
telefon
(string)
Numer telefonu. Jeżeli podano - zostanie użyty zamiast nr telefonu z profilu użytkownika.
email
(string)
Adres email. Jeżeli podano - zostanie użyty zamiast adresu email z profilu użytkownika.
www
(string)
Adres WWW. Jeżeli podano - zostanie użyty zamiast adresu www z profilu użytkownika

Przykład:

kontakt =>  array (
     wlacz_nadawca =>  1 ,
     wlacz_adres =>  0 ,
     wlacz_telefon =>  1 ,
     wlacz_email =>  1 ,
     nadawca =>  Jerzy Kowalski ,
     telefon =>  914...562 ,
     email =>  inne.biuro@firmaxy.yzx ,
     www =>  moja.stronawww.xyz
)
 

cena

PARAMETR "cena"  (float)

Podać cenę oferty ( parametr niewymagany ).

Przykład:

cena =>  287500,5
 

waluta

PARAMETR "waluta"  (string)

Jeżeli podano cenę, należy również podać kod waluty ( parametr niewymagany ).

Jeżeli podano cenę lecz nie wypełniono parametru waluta - użyta zostanie wartość 'PLN'.

Dopuszczalne wartości to: 'PLN', 'EUR', 'USD' .

Przykład:

waluta =>  PLN
 

zdjecia

PARAMETR "zdjecia"  (array())

Parametr zdjecia jest tablicą, w której należy umieścić linki do dołączanych zdjęć.

Każda z ofert można zawierać maks. 6 zdjęć.
Wysłanie większej liczby linków nie spowoduje błędu, a nadmiarowe pozycje zostaną po prostu pominięte.

Przykład:

zdjecia =>  array (
     0 =>  http://moja_firma.xyz/images/img23022.jpg ,
     1 =>  http://moja_firma.xyz/images/img12003.jpg ,
     2 =>  http://moja_firma.xyz/images/img00333.jpg
)
 

Uwaga:

 • Każda z ofert można zawierać maks. 6 zdjęć,
 • Wartość musi być pełnym adresem URL do zdjęcia (z 'http://' włącznie),
 • Akceptowane formaty plików to: 'jpg', 'png' i 'gif',
 • Zdjęcia, w których długość dłuższego boku jest większa niż 1000px będą skalowane (zachowując proporcje) do tego rozmiaru.

DODATEK.    STRUKTURA POTWIERDZENIA EKSPORTU    (array())

Tablica (odpowiedź) zwracana do systemu użytkownika po wykonaniu eksportu.

Użytkownik otrzyma również raport o stanie wykonania eksportu na adres podany w parametrze 'klient=>email'.  

Przykład:

status =>  OK_BUT_NO_PREPAID ,
test =>  1 ,
raport =>  array (
     dodane =>  array (
          0 =>  array (
               nr_oferty =>  KST/001-02-0914 ,
               id_ogloszenia =>  707497
          ) ,
          1 =>  array (
               nr_oferty =>  123-456-CSS/2014 ,
               id_ogloszenia =>  707498
          )
     ) ,
     wylaczone =>  array (
          0 =>  array (
               nr_oferty =>  TTH/003/01/2014 ,
               id_ogloszenia =>  705352
          )
     ) ,
     odrzucone =>  array (
          0 =>  array (
               nr_oferty =>  FTS/422/02/2014 ,
               powod =>  Jedna lub więcej ofert z tym samym "Nr Oferty" były już wcześniej dodane: ID Ogłoszenia:707550, : 2014-09-03 12:54:34, ważne do 2014-12-03 11:54:34
          ) ,
          1 =>  array (
               nr_oferty =>  CWWF/333/04/2014 ,
               powod =>  Oferta była zaznaczona "Do Usunięcia". Niestety, nie znaleziono żadnych aktywnych ogłoszeń z podanym "Nr Oferty".
          ) ,
          2 =>  array (
               nr_oferty =>  BBA/333/02-2014 ,
               powod =>  Oferta nie została dodana z powodu braku środków (ludków) na Państwa koncie. Prosimy uzupełnić stan konta i ponownie wykonać eksport
          )
     ) ,
     prepaid_start_saldo =>  14 ,
     prepaid_paid =>  3 ,
     prepaid_end_saldo =>  11
)
 

Lista wartości parametru "status" i ich znaczenie:

FAIL_URL_HASHBłąd zgodności hash-a w adresie URL ,
FAIL_JSON_DECODEBłąd przetwarzania / dekodowania odebranego zestawu danych. UWAGA: Dane do wysyłki muszą być zakodowane w formacie "JSON".
FAIL_USER_IDENTITYBłąd autoryzacji klienta. Jeżeli klient zmodyfikuje swoje dane w serwisie ogłoszeniowym - należy ponownie pobrać i zaktualizować parametr klient => hash.
FAIL_RECORDSBłąd - zestaw danych nie zawiera żadnych ofert. Prawdopodobnie parametr 'oferty' nie zawiera żadnych danych.
FAILBłąd - inny, nieznany błąd. W takim przypadku prosimy o kontakt, w celu wspólnego ustalenia przyczyny błędu.
OK_BUT_NO_PREPAIDOK, ale przed rozpoczęciem eksportu stwierdzono brak środków ('ludków') na koncie użytkownika. Wszystkie oferty, które miały być zamieszczone w serwisie ogłoszeniowym zostały pominięte. Brak środków na koncie nie blokuje natomiast możliwości usuwania (wyłączania) ogłoszeń.
OK_BUT_NO_PARTIAL_PREPAIDOK, ale podczas trwania eksportu na koncie użytkownika zabrakło środków ('ludków'). Część z ofert przeznaczonych do zamieszczenia została pominięta. Brak środków na koncie nie blokuje natomiast możliwości usuwania (wyłączania) ogłoszeń.
OKOK - eksport zakończony pełnym powodzeniem.

  Lista pozostałych parametrów potwierdzenia i ich znaczenie:

testjeżeli = 1 - eksport został wykonany w Trybie Testowym,
raport=>dodanetablica ofert pomyślnie zamieszczonych w serwisie ogłoszeniowym,
raport=>wylaczonetablica ofert z ustawionym parametrem akcja='delete', które zostały pomyślnie wyłączone (usunięte),
raport=>odrzuconetablica ofert odrzuconych, wraz z podaniem powodu ich odrzucenia,
raport=>prepaid_start_saldoliczba 'ludków' na koncie użytkownika przed wykonaniem eksportu,
raport=>prepaid_paidliczba 'ludków' pobranych za zamieszczenie wyeksportowanych ofert,
raport=>prepaid_end_saldoliczba 'ludków' pozostałych na koncie.

DODATEK.    FUNKCJA REALIZUJĄCA EKSPORT DANYCH  (PHP, curl())

Poniżej zamieszczamy gotową funkcję, wysłającą utworzony zestaw ofert metodą POST.

Jako parametr funkcji ( $data ) należy przekazać tablicę z zestawem ofert.

Odpowiedź z serwisu ogłoszeniowego będzie dostępna w zmiennej $result.

Kod funkcji (PHP) :

function send_by_curl($data)
{
	/* adres url do wysyłki... */
		$target_url = "https://ogloszenia.infoludek.pl/api/eksport
		/start/klucz,a7cc4u6ttr5wsdcgfbgbgrr26lkykrr4fwref";
	
	/* ustawienie parametrów curl i wysłanie pod adres $target_url... */
		$ch = curl_init();
		curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, trim($target_url));
		curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
		curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
		curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
		curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 0);
		curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 180);
		curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, array("json"=>json_encode($data)));
		$output = curl_exec($ch);
		$curl_info = curl_getinfo($ch);
		curl_close($ch);
					
	/* Potwierdzenie Eksportu - odpowiedź z serwisu ogloszeniowego (array())... */
		$result = json_decode($output, TRUE);

	/* odkomentuj, aby testowo wyświetlić rezultat połączenia curl_exec()... */
		//echo "<pre>";
		//print_r( $curl_info );
		//echo "</pre>";

	/* odkomentuj, aby testowo wyświetlić Potwierdzenie Eksportu... */
		echo "<pre>";
		print_r( $result );
		echo "</pre>";
}

DODATEK.    WYKAZ KATEGORII

Parametr kategoria powinien zawierać ciąg tekstowy (tekst w kolorze) odpowiadający żądanej Kategorii. Błędna wartość parametru kategoria spowoduje odrzucenie oferty!

Przykład: Jeżeli oferta ma trafić do kategorii Praca -> Szukam pracownika -> Handel i usługi, parametr kategoria musi zawierać odpowiadający jej ciąg tekstowy: praca_szukam_pracownika_handel_i_uslugi.

Praca = praca
       Szukam pracownika = praca_szukam_pracownika
              Za granicą = praca_szukam_pracownika_za_granica
              Sektor IT = praca_szukam_pracownika_sektor_it
              Internet / e-Commerce = praca_szukam_pracownika_internet_ecommerce
              Handel i usługi = praca_szukam_pracownika_handel_i_uslugi
              Biuro = praca_szukam_pracownika_biuro
              Hotele - gastronomia = praca_szukam_pracownika_hotele__gastronomia
              Budownictwo = praca_szukam_pracownika_budownictwo
              Opieka i au-pair = praca_szukam_pracownika_opieka_i_aupair
              Medycyna = praca_szukam_pracownika_medycyna
              Edukacja = praca_szukam_pracownika_edukacja
              Transport - Spedycja = praca_szukam_pracownika_transport__spedycja
              Call Center = praca_szukam_pracownika_call_center
              Czasowa/Sezonowa = praca_szukam_pracownika_czasowasezonowa
              staże/ praktyki = praca_szukam_pracownika_staze_praktyki
              Inne = praca_szukam_pracownika_inne
       Szukam pracy = praca_szukam_pracy
              Za granicą = praca_szukam_pracy_za_granica
              Sektor IT = praca_szukam_pracy_sektor_it
              Internet / e-Commerce = praca_szukam_pracy_internet_ecommerce
              Handel i usługi = praca_szukam_pracy_handel_i_uslugi
              Biuro = praca_szukam_pracy_biuro
              Hotele - gastronomia = praca_szukam_pracy_hotele__gastronomia
              Budownictwo = praca_szukam_pracy_budownictwo
              Opieka i au_pair = praca_szukam_pracy_opieka_i_au_pair
              Medycyna = praca_szukam_pracy_medycyna
              Edukacja = praca_szukam_pracy_edukacja
              Transport - Spedycja = praca_szukam_pracy_transport__spedycja
              Call Center = praca_szukam_pracy_call_center
              Czasowa/Sezonowa = praca_szukam_pracy_czasowasezonowa
              staże/ praktyki = praca_szukam_pracy_staze_praktyki
              Inne = praca_szukam_pracy_inne
              Dowolna = praca_szukam_pracy_dowolna
       Zlecę pracę firmie = praca_zlece_prace_firmie
Nieruchomości = nieruchomosci
       Sprzedam = nieruchomosci_sprzedam
              Mieszkania = nieruchomosci_sprzedam_mieszkania
              Domy = nieruchomosci_sprzedam_domy
              Lokale użytkowe/biura = nieruchomosci_sprzedam_lokale_uzytkowebiura
              Działki = nieruchomosci_sprzedam_dzialki
              Inne = nieruchomosci_sprzedam_inne
       Wynajmę = nieruchomosci_wynajme
              Domy = nieruchomosci_wynajme_domy
              Mieszkania = nieruchomosci_wynajme_mieszkania
              Lokale użytkowe/biura = nieruchomosci_wynajme_lokale_uzytkowebiura
              Działki = nieruchomosci_wynajme_dzialki
              Inne = nieruchomosci_wynajme_inne
       Zamienię = nieruchomosci_zamienie
              Domy = nieruchomosci_zamienie_domy
              Mieszkania = nieruchomosci_zamienie_mieszkania
              Lokale użytkowe/biura = nieruchomosci_zamienie_lokale_uzytkowebiura
              Działki = nieruchomosci_zamienie_dzialki
              Inne = nieruchomosci_zamienie_inne
       Stancje = nieruchomosci_stancje
              Szukam = nieruchomosci_stancje_szukam
              Oferuję = nieruchomosci_stancje_oferuje
Reklama

Wybierz wg województwa

Popularne miasta

Ogłoszenia za granicą

Serwis korzysta z plików cookies. W każdej chwili Możesz zmienić to zachowanie w ustawieniach przeglądarki, ale bez nich nasz serwis może nie działać poprawnie. Więcej informacji znajdziesz w .
×

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


ADMINISTRATOR

Dane przetwarzane będą przez "Intertrado Limited", spółkę prawa angielskiego wpisaną do Companies House pod numerem 7893668, z siedzibą przy 590 Kingston Road w Londynie, SW20 8DN, Wielka Brytania, adres poczty elektronicznej: kontrola-ogloszen@infoludek.pl (dalej: Administrator).


CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane przetwarzane będą w celu:

- prawidłowego korzystania przez Użytkownika z usług elektronicznych świadczonych w ramach strony https://ogloszenia.infoludek.pl (dalej: Serwis), w szczególności przeglądania i zamieszczania ogłoszeń on-line w Serwisie,

- zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, m.in. w celu zachowania dotychczasowych ustawień oraz dostosowania treści przeglądanych ogłoszeń, przechowywania wpisanych przez Użytkownika informacji oraz dostarczania anonimowych informacji do aplikacji osób trzecich.

Podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu Administrator przetwarza dane Użytkownika takie jak: adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje.


W przypadku dokonania przez Użytkownika rejestracji niezbędnej do prawidłowego dodawania ogłoszeń, przetwarzaniu podlegać dane podane przez Użytkownika, w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, pełne dane adresowe.


W trakcie korzystania z Serwisu za pomocą urządzeń mobilnych przetwarzaniu mogą podlegać nadto dane takie jak: pewne informacje o telefonie komórkowym lub tablecie, w tym identyfikator urządzenia mobilnego (Device ID), identyfikator użytkownika (User ID), typ i wersja programu operacyjnego, itp.ODBIORCY DANYCH

Dane będą mogły być udostępniane podmiotom, którym Administrator zleci wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe.


PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, udzielona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO).


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane będą przetwarzane przez czas nieokreślony, tj. przez czas prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, chyba że Użytkownik wcześniej cofnie zgodę.


UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik jest uprawniony do żądania dostępu do jego danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Użytkownik ma nadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.


Użytkownik jest także uprawniony do wniesienia skargi na niezgodnie z prawem przetwarzanie danych - do organu nadzorczego.


COOKIES, INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA ORAZ POZOSTAŁE INFORMACJE

Administrator używa plików cookies, tj. informacji zapisywanych przez Serwis na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu z tego komputera. Administrator może umieścić cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy Serwisem a współpracującymi z nim serwisami internetowymi.


Z uwagi na okres przechowywania w ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: session cookies - pliki tymczasowymi, przechowywane w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz persistent cookies - pliki przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.


Ponadto Administrator uprawniony jest do korzystania w ramach Serwisu z plików cookies umożliwiających korzystanie z poszczególnych usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniających; plików cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa; plików cookies, umożliwiających zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu.


W celu świadczenia przez Administratora usług oraz ich ulepszania i analizy, posługuje się on usługami i narzędziami innych podmiotów, m.in.:

 • Google Analytics. W Serwisie używane są narzędzia Google Analitycs dostarczane przez Google Inc. z siedzibą w USA (dalej: Google) – usługa analityczna, wykonywana przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat korzystania przez Użytkownika z Serwisu dostępne są pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. Serwis stosuje anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Google wykorzystuje pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Użytkownika z usług Amidnistratora, tworzenia raportów o ich funkcjonalności, a także w celu świadczenia dodatkowych usług na rzecz Administratora związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności raportów Google Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych i zainteresowań. Dane przekazywane do Google posłużyć mogą nadto do: uzyskania raportów wyświetleń w sieci reklamowej Google; uzyskania raportów danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics; zintegrowania usługi, które wymagają od Google Analytics zbierania danych do celów reklamowych, w tym z wykorzystaniem identyfikatorów i plików cookie dotyczących reklam.

 • Piksel Facebooka. Administrator – celu mierzenia skuteczności reklamowania Serwisu za pośrednictwem platformy Facebook oraz optymalizacji reklam – korzysta z narzędzia Piksel Facebooka dostarczonego przez Facebook, Inc. z siedzibą w USA (dalej: Facebook). Dane wykorzystywane są w zakresie: emisji reklam wśród właściwej grupy odbiorców; tworzenie grup odbiorców reklam; analizowanie wyników kliknięć reklamy, używania innych narzędzi reklamowych Facebooka. Zakres przetwarzanych informacji dostępny jest pod adresem https://www.facebook.com/business/gdpr#faqs, dane te przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA.Administrator stosuje także tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych takich jak Facebook, Google+ i Twitter. Przy korzystaniu z tych wtyczek społecznościowych dane osobowe mogą zostać pobrane przez te portale społecznościowe. Serwis społecznościowy nawiąże bezpośrednie połączenie z wyszukiwarką, przez co otrzyma m.in. informacje, że Użytkownik odwiedził Administratora z danego adresu IP lub ID urządzenia. Administrator jednak nie odpowiada za rzeczywisty zakres pobieranych i przekazywanych danych przez serwis społecznościowy.

Rozumiem