Szkolenie zdalne: G1 elektroenerg. + egzamin URE

cena:350.00 PLN
dodano:14.07.2020
id:1879981
kategoria:Edukacja-> Nauka online
lokalizacja:Szczecin
zachodniopomorskie
Polska
Seka S.A. Oddział w Szczecinie zaprasza do udziału w szkoleniu zdalnym dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń elektroenergetycznych w grupie 1 realizowanym w całości w formie wideokonferencji wraz z egzaminem przed Komisją Kwalifikacyjną URE.

Termin: 07.08.2020 r. w godz. 09.00 - 14.30

Zakres tematyczny:

1) Prawo energetyczne i przepisy z nim związane.
2) Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać instalacje i urządzenia elektroenergetyczne.
3) Zasady budowy i eksploatacji: sieci, urządzeń i instalacji o napięciu znamionowym do 1kV.
4) Zasady budowy i eksploatacji: sieci, urządzeń i instalacji o napięciu znamionowym powyżej 1kV. Zasady budowy i eksploatacji urządzeń elektrotermicznych.
5) Zasady budowy i eksploatacji sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.
6) Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach do 1kV.
7) Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach powyżej 1kV.
8) Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.
9) Ratowanie osób porażonych prądem elektrycznym.
10) Ochrona przeciwpożarowa.

Uwaga! Do kwoty szkolenia należy doliczyć koszty egzaminu (w 2020 r. kwota ta wynosi 260 zł za osobę za egzamin).

Egzamin - zdawany w formie zdalnej*
*Podstawa prawna przeprowadzenia egzaminu w formie zdalnej: art. 31x ust. 3. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Zachęcam do skorzystania z e-szkolenia

Marcin Charęża
Zastępca dyrektora ds. szkoleń
Oddział Seka S.A. w Szczecinie, ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin

Kontakt:

Seka S.A. Oddział w Szczecinie
Żubrów 3, 04-386 Szczecin
506279179
marcin.chareza@seka.pl
zgłoszenia
Wspomnij, że ogłoszenie znalazł(e/a)ś w serwisie ogloszenia.infoludek.pl