Specjalista ds. kadr – certyfikat zawodu (zdalnie)

cena:2800.00 PLN
dodano:15.11.2020
id:1884661
kategoria:Edukacja-> Kursy i szkolenia-> Szkolenia zawodowe
lokalizacja:Szczecin
zachodniopomorskie
Polska
Celem kształcenia w ramach kursu "Specjalista ds. kadr - certyfikat z kodem zawodu" jest przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145:
– Specjalista ds. kadr, kod zawodu 242307

Kurs skierowany jest do osób, które chcą uzyskać wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu kadr. Słuchaczami kursu dla kandydatów na specjalistę ds. kadr mogą być osoby:
a) posiadające co najmniej wykształcenie średnie, zakończone maturą,
b) uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie specjalisty ds. kadr,
c) rozumiejące znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

Program:

1. Podstawy prawne i funkcjonowanie
2. Podstawy świadczenia pracy
3. Czas pracy i urlopy
4. Obowiązki zakładu pracy wobec niektórych grup pracowniczych
niepełnosprawnych
5. Obowiązki pracowników i pracodawcy wynikające ze stosunku pracy
6. Świadczenia socjalne
7. Praca kontrolna (2 godziny)
8. Egzamin (2 godziny)

Czas trwania kursu: 72 godziny dydaktyczne

Forma realizacji zajęć oraz egzaminu certyfikacyjnego: zdalna (platforma LiveWebinar)

Termin: 03 - 16.12.2020 (dni powszednie)

Egzamin certyfikacyjny składający się z 52 pytań testowych odbędzie się w dniu 16.12.2020 r.

Cena za osobę: 2800, 00 PLN

Kontakt:

Charęża Marcin
Żubrów 3, 04-386 Szczecin
506 279 179
marcin.chareza@seka.pl
Zgłoszenia
Wspomnij, że ogłoszenie znalazł(e/a)ś w serwisie ogloszenia.infoludek.pl