Szkolenie elektroenergetyczne (G1) + egzamin URE

cena:350.00 PLN
dodano:02.07.2021
id:1891008
kategoria:Edukacja-> Kursy i szkolenia-> Pozostałe kursy
lokalizacja:Gorzów Wielkopolski
lubuskie
Polska
Seka S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do udziału w szkoleniu dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń elektroenergetycznych wraz z egzaminem przez Komisją Urzędu Regulacji Energetyki.

Termin: 26.07.2021 od godz. 09.00 do 15.00

Cele szkolenia:
Szkolenie ma na celu przypomnienie oraz aktualizację wiedzy o przepisach i wymaganiach organizacji stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do i powyżej 1 kV.

Adresaci szkolenia:
Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba wykonująca zadania związane z eksploatacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.

Korzyści:
Uczestnik szkolenia, w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu, uzyskuje świadectwo kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji, remontu, montażu uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz.U. Nr 89 poz.828; Dz.U. Nr 192 poz. 1184).

Uwaga: Cena szkolenia nie obejmuje opłaty egzaminacyjnej, która stanowi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego w dniu złożenia wniosku (zgodnie z § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji).

W 2021r. opłata za każdy egzamin wynosi: 280 zł.

Kontakt:

SEKA S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolski
Kosynierów Gdyńskich 82, 04-386 Gorzów Wielkopolski
957374620
gorzow@seka.pl
https://www.seka.pl/szkolenia/szkolenie-dla-osob-zajmujacych-sie-eksploatacja-i-dozorem-urzadzen-elektroenergetycznych-g1-167965/
Wspomnij, że ogłoszenie znalazł(e/a)ś w serwisie ogloszenia.infoludek.pl