Kadry i Płace - IV edycja (02.10.2021-16.11.2021)

cena:4000.00 PLN
dodano:07.09.2021
id:1892879
kategoria:Edukacja-> Kursy i szkolenia-> Szkolenia zawodowe
lokalizacja:Szczecin
zachodniopomorskie
Polska
Celem kształcenia w ramach kursu "Specjalista ds. kadr i płac - certyfikat z kodem zawodu" jest przygotowanie słuchacza do wykonania zawodów, które zostały ujęte w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145:
– Specjalista ds. wynagrodzeń, kod zawodu 242310
– Specjalista ds. kadr, kod zawodu 242307

Kurs skierowany jest do osób, które chcą uzyskać wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu kadr, płac i rozliczania wynagrodzeń. Słuchaczami kursu dla kandydatów na specjalistę ds. kadr i płac mogą być osoby:
a) posiadające co najmniej wykształcenie średnie,
b) uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie specjalisty ds. płac
c) rozumiejące znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

Program:

1. Podstawy prawne i funkcjonowanie
2. Podstawy świadczenia pracy
3. Czas pracy i urlopy
4. Obowiązki zakładu pracy wobec niektórych grup pracowniczych
5. Obowiązki pracowników i pracodawcy wynikające ze stosunku pracy
6. Świadczenia socjalne
7. Wynagrodzenie ze stosunku pracy
8. Wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych – ujęcie składkowe i podatkowe
9. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publiczno – prawnych
10. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
11. Program Płatnik – warsztaty przy komputerach.

Termin: 02.10.2021 - 16.11.2021

Kurs realizowany stacjonarnie

Istnieje możliwość wzięcia udziału w każdej z części niezależnie

Uwaga! Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia w ramach Bazy Usług Rozwojowych

Kontakt:

Seka S.A. Oddział w Szczecinie
Żubrów 3, 04-386 Szczecin
91 88 19 500
szczecin@seka.pl
Zgłoszenia
Wspomnij, że ogłoszenie znalazł(e/a)ś w serwisie ogloszenia.infoludek.pl